compile_dir="smarty/t_c"; $smarty->template_dir="."; $smarty->compile_check = true; $smarty->debugging = 0; $smarty->use_sub_dirs = 0; //$smarty->compile_dir="/home/mobicom/html/admin/template_c/"; $SCRIPT_NAME=$PHP_SELF; if(!$_SESSION[bejelentkezve] && $_REQUEST[action]!='login' && $_REQUEST[action]!='loginpre') { // print_r($_REQUEST); go("$SCRIPT_NAME?action=loginpre"); } foreach(range('a', 'z') as $betu) { $az.="$betu "; } $szerverlista=array("S1","S2","SENORG"); $smarty->assign("const", $const); $smarty->assign("uid", $uid); $smarty->assign("pwd", $pwd); $smarty->assign("pass", $pass); $smarty->assign("az", $az); $smarty->assign("szerverlista", $szerverlista); #print_r($_SESSION); if($_SESSION[bejelentkezve]) { if($_SESSION[superuser]) { $userlista=$admin->userselect("order by nev"); } elseif($_SESSION[partner]) { $userlista=$admin->userselect("where fonok=".$_SESSION[partner]." order by nev"); } else // sima user { } // print_r($userlista); $smarty->assign("userlista",$userlista); } //print "ez: $action, page: $page"; if($_REQUEST[action]=='ftpuser') include "ftpuser.php"; elseif($_REQUEST[action]=='domain') include "domain.php"; elseif($_REQUEST[action]=='email') { print "email"; include "email.php"; } elseif($_REQUEST[action]=='webszerver') include "webszerver.php"; elseif($_REQUEST[action]=='dns') include "dns.php"; elseif($_REQUEST[action]=='user') include "user.php"; elseif($_REQUEST[action]=='usercrm') include "usercrm.php"; elseif($_REQUEST[action]=='emailek') include "emailek.php"; elseif($_REQUEST[action]=='feladatok') include "feladatok.php"; elseif($_REQUEST[action]=='statisztikak') include "statisztikak.php"; elseif($_REQUEST[action]=='loginpre') { $_SESSION=array(); $smarty->display("login.html"); } elseif($_REQUEST[action]=='login') { $_SESSION=array(); // superuser if($_REQUEST[nev]=='admin' && $_REQUEST[jelszo]=='11223344') { $_SESSION[bejelentkezve]=1; $_SESSION[uid]=1; $_SESSION[superuser]=1; $smarty->display("menu.sm.html"); $_SESSION[partner]=0; exit(); // header("Location: $SCRIPT_NAME?action="); # exit(); } // partner $r=$my->query("select * from partner where nev='$nev' and jelszo='$jelszo'"); if(count($r)) { $_SESSION[bejelentkezve]=1; $_SESSION[partner]=$r[0][pid]; $_SESSION[superuser]=0; $_SESSION[uid]=0; $smarty->display("menu.sm.html"); exit(); } // rendes user $r=$my->query("select * from user where nev='$nev' and jelszo='$jelszo'"); if(count($r)) { $_SESSION[bejelentkezve]=1; $_SESSION[uid]=$r[0][uid]; $_SESSION[superuser]=0; $_SESSION[partner]=0; $_SESSION['domain']=array($r[0]['domain']); $smarty->display("menu.sm.html"); exit("ok"); } // POP3 user $r=$my->query("select * from email where concat(login,'@',domain)='$nev' and jelszo='$jelszo'"); #exit("select * from email where concat(login,'@',domain)='$nev' and jelszo='$jelszo'"); if(count($r)) { $_SESSION[bejelentkezve]=1; $_SESSION[uid]=$r[0][uid]; $_SESSION[pop3]=1; $_SESSION[superuser]=0; $_SESSION[partner]=0; $_SESSION[login]=$r[0][login]; $_SESSION[domain]=$r[0][domain]; go("$PHP_SELF?action=email&login=".$r[0][login]."&domain=".$r[0][domain]."&page=uj"); // $smarty->display("menu.sm.html"); exit("ok"); } // domain user $r=$my->query("select * from domainjelszo where concat(domain)='$nev' and jelszo='$jelszo'"); #exit("select * from email where concat(login,'@',domain)='$nev' and jelszo='$jelszo'"); if(count($r)) { $_SESSION[bejelentkezve]=1; $_SESSION[uid]=$r[0][uid]; $_SESSION[pop3domain]=1; $_SESSION[superuser]=0; $_SESSION[partner]=0; $_SESSION[login]=$r[0][login]; $_SESSION[domain]=$r[0][domain]; go("$PHP_SELF?action=email&domain=".$r[0][domain]."&page=1"); // $smarty->display("menu.sm.html"); exit("ok"); } $smarty->assign("error","Rossz felhasználói név, vagy jelszó!"); $smarty->display("login.html"); } elseif($_REQUEST[action]=='partner') { $r=$my->query("select * from partner order by nev"); $smarty->assign("r",$r); $smarty->display("partner_lista.html",rand(1,123)); exit(); } elseif($_REQUEST[action]=='mysql') include "mysql.php"; elseif($_REQUEST[action]=='varazslo') { if ($_REQUEST[page]=='megrtorol') { $my->query("delete from megrendelesek where id='$_REQUEST[megrid]'"); } elseif ($_REQUEST[page]=='levelbol') { $levelinput=str_replace("\r\n","#",$levelinput); $ize=explode('#',$levelinput,-1); $megrq="insert into megrendelesek set letrehozas=now(),"; for ($i=0;($ize[$i] and $i<20);$i++) { list ($mezo,$ertek)=split(":",$ize[$i],2); $ertek=ltrim($ertek); switch ($mezo) { case "megrendelonev": $megrq.="megrendelo_neve='$ertek',"; break; case "adoszam": $megrq.="adoszam='$ertek',"; break; case "kapcsolattartoneve": $megrq.="k_nev='$ertek',"; break; case "kapcsolattarto_email": $megrq.="email='$ertek',"; break; case "kapcsolattarto_telefon": $megrq.="k_telefon='$ertek',"; break; case "szamla_nev": $megrq.="szla_nev='$ertek',"; break; case "szamla_irszam": $megrq.="szla_irsz='$ertek',"; break; case "szamla_telepules": $megrq.="szla_telepules='$ertek',"; break; case "szamla_utca": $megrq.="szla_utca='$ertek',"; break; case "posta_nev": $megrq.="posta_nev='$ertek',"; break; case "posta_irszam": $megrq.="posta_irsz='$ertek',"; break; case "posta_telep": $megrq.="posta_telepules='$ertek',"; break; case "posta_cim": $megrq.="posta_utca='$ertek',"; break; case "csomag": $megrq.="csomag='$ertek',"; break; }; } $megrq.="domain='$_REQUEST[domnev]',domainvegzodes='$_REQUEST[domveg]'"; $megrq=rtrim($megrq,","); $my->query("$megrq"); }; //if ($_REQUEST[page]=='megrtorol') else ag print ("index.php 215"); $megrendelesek=selectmegrendeles(); $smarty->assign("megrendelesek",$megrendelesek); $smarty->assign("jelszo",$admin->jelszogeneralas(7)); $smarty->display("varazslo.html"); print ("index.php 251"); } elseif($_REQUEST[action]=='varazslomentes') { //exit; $domain=$_REQUEST['domain']; $login=$_REQUEST['login']; $jelszo=$_REQUEST['jelszo']; $megrid=$_REQUEST['megrid']; $kvota=$_REQUEST['kvota']; $konyvtar=$_REQUEST['konyvtar']; $r1=$my->query("select * from user where nev='".$_REQUEST['login']."'"); $r2=$my->query("select * from apache where domain='".$_REQUEST['domain']." or ftpuser='".$_REQUEST['login']."'"); //ez nem jo!!! $r3=$my->query("select * from bind where domain='$domain' or szulo='$domain'"); $r4=$my->query("select * from email where domain='$domain' or login='$login'"); $r5=$my->query("select * from ftp where login='$login'"); $r6=$my->query("select * from partner where nev='$login' "); $r7=$my->query("select * from mysql where user='$login' or db='$login'"); if( count($r1) || count($r2) || count($r3) || count($r4) || count($r5) || count($r6) || count($r7) ) { $smarty->assign("rek",$_REQUEST); $smarty->display("varazslo.html"); exit("Sajnos ez a domain vagy usernév nem megfelelő!"); } else { // user $rek[nev]=$login; $rek[jelszo]=$jelszo; $megq=$my->query("select * from megrendelesek where id='$megrid'"); $meg=$megq[0]; $rek[megrendelo_neve]=$meg[megrendelo_neve]; $rek[adoszam]=$meg[adoszam]; $rek[k_nev]=$meg[k_nev]; $rek[k_telefon]=$meg[k_telefon]; $rek[email]=$meg[email]; $rek[szla_nev]=$meg[szla_nev]; $rek[szla_irsz]=$meg[szla_irsz]; $rek[szla_telepules]=$meg[szla_telepules]; $rek[szla_utca]=$meg[szla_utca]; $rek[posta_nev]=$meg[posta_nev]; $rek[posta_irsz]=$meg[posta_irsz]; $rek[posta_telepules]=$meg[posta_telepules]; $rek[posta_utca]=$meg[posta_utca]; // $rek[domain]=$meg[domain].$meg[domainvegzodes]; $rek[domain]=$_REQUEST[domain]; $rek[tarhely]=$_REQUEST[quota]; $admin->usermentes($rek); $bele=$my->query("delete from megrendelesek where id='$megrid'"); $r=$my->query("select * from user where nev='$login'"); // ftp unset($rek); $userid=$r[0][uid]; $rek[uid]=$r[0][uid]; $_POST[uid]=$rek[uid]; $rek[login]=$login; $rek[jelszo]=$jelszo; $rek[quota]=$quota; $admin->ftpmentes($rek); // domain (emailt nem hozza létre) unset($rek); $rek[domain]=$domain; $rek[ip]=$ip; # $admin->dnsmentes($rek); // email # unset($rek); $rek[domain]=$domain; $rek[login]=$login; $admin->emaildomainmentes($rek); // webszerver unset($rek); $rek[ftpuser]=$login; $rek[domain]=$domain; $rek[konyvtar]=$konyvtar; $admin->webszervermentes($rek); // mysql if($mysql=='igen') { unset($rek); $rek[jelszo]=$jelszo; $rek[user]=$login; $rek[db]=$login; $admin->mysqlmentes($rek); } exit("Mentés sikeres! Főoldal"); } } elseif($action=='level') { if($ok) { $qs1="select * from ftp where login='$nev'"; $r=$my->query($qs1); $rek=$r[0]; $qnev="select k_nev,email,uid,jelszokuldve,tarhely from user where nev='$nev'"; $r=$my->query($qnev); $cimzett=$r[0]; $levelt.="Tisztelt $cimzett[k_nev]!\n\n"; $levelt.="Az Ön által igényelt tárhely hozzáférés elkészült.\n\n"; $levelt.="A tárhely elérhetőségei:\n\n"; #$levelt.="$rek[quota] MB tárhely, php és MySQL elérhetőséggel:\n\n"; $levelt.="Ftp host: 1host.hu\n"; $levelt.="Ftp user: $rek[login]\n"; $levelt.="Ftp jelszó: $rek[jelszo]\n\n"; $qs2="select * from mysql where user='$nev'"; $rr=$rek; $r=$my->query($qs2); $rek=$r[0]; $levelt.="MySQL host: localhost\n"; $levelt.="MySQL user: $rek[user]\n"; $levelt.="MySQL adatbázis: $rek[db]\n"; $levelt.="MySQL jelszó: $rek[jelszo]\n\n"; $levelt.="Tárhelyének maximális mérete: $cimzett[tarhely] MB\n\n"; $levelt.="A phpMyAdmin itt található: https://1host.hu/myadmin/\n\n"; $levelt.="Amennyiben domain bejegyzést is kért, igénye a magyar szabályok szerint kéthetes\n"; $levelt.="várólistára kerül. A végleges aktiválásig ideiglenesen az alábbi címen érheti el\n"; $levelt.="tárhelyét: http://$rek[user].1host.hu\n\n"; #$levelt.="A feltöltött tartalom itt érhető el: http://$nev.royalty.hu/\n\n\n"; $levelt.="Emailcím igényléseit az info@1host.hu címre küldheti.\n\n"; $levelt.="Üdvözlettel:\n1host.hu\n"; $levelt.="\n\n"; echo "\n\n\n\n
$levelt";

			 $vissza=$cimzett[jelszokuldve];
			 //csak akkor valtoztatunk datumot, ha meg ures
			 //ha nem, akkor mar egyszer ugyis elkuldtuk
			 if ( ($vissza=='0000-00-00') or ($vissza=='') )
			 {
												
			   echo "
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; } } else { $smarty->display("level.html"); } } elseif($kijelentkezes) { $_SESSION=array(); go("$SCRIPT_NAME?"); } else { // if($kepok && $id) // $smarty->assign() $smarty->display("menu.sm.html"); } function selectcrm($uid) { global $my; $r=$my->query("select * from crm where uid=$uid order by idopont desc"); return $r; } function selectcrmemail($uid) { global $my; $r=$my->query("select * from crm_email where uid=$uid order by kuldve desc"); return $r; } // function selectcrmemail($uid) function selectfiles($uid) { global $my; $r=$my->query("select * from files where uid=$uid order by nev asc"); return $r; } // function selectcrmemail($uid) function selectmegrendeles() { global $my; $r=$my->query("select id,megrendelo_neve,email,domain,domainvegzodes from megrendelesek order by domain"); return $r; } // function selectmegrendeles() function selectfeladat() { global $my; $r=$my->query("select id,datum,tema,szoveg,statusz from feladatok order by datum desc"); return $r; } // function selectmegrendeles() function selecttermek() { global $my; $q="select id,nev,nettoar,fotermek,domainmegj from termekek"; $r=$my->query("$q"); return $r; } // function selectmegrendeles() function selectusertermek($uid) { global $my; $q="select t.nev,t.nettoar,t.id,v.megj "; $q.="from termekek t inner join vasarlasok v "; $q.="on v.termek_id=t.id "; $q.="where v.uid='$uid'"; $r=$my->query("$q"); return $r; } // function selectmegrendeles() function csomagar($uid) { global $my; $q="select sum(nettoar) as csomagar from termekek t "; $q.="inner join vasarlasok v on v.termek_id=t.id "; $q.="where v.uid='$uid'"; $r=$my->query("$q"); return $r[0]; } // function selectmegrendeles() function go($url) { echo ""; } //level kuldese //nyersszovegbol (sorvege karaktereket, word wrapot stb is elvegzi ) //szokasos adatok kellenek es ha az uid!=0, akkor adatbazisba is //bekerul function emailkuld_nyers($cimzett,$targy,$szoveg,$uid) { global $my; $headers = "From: info@1host.hu\n" . "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . "\n" . "MIME-Version: 1.0\n" . "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"; // ezt nem birja a citromail // "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n\n"; $body=str_replace("\r\n","\n",$szoveg); $body=str_replace("ő","ő",$body); $body=str_replace("ű","ű",$body); $body.=$emaillablec; $body=wordwrap($body,80); mail($cimzett,$targy,$body,$headers); if ($uid) { $body=str_replace("\n","\n
",$body); $qs="insert into crm_email (uid,targy,szoveg,kuldve) values ('".$uid."','$emailtargy','$body',now())"; $my->query($qs); } } //function emailkuld_nyers($cimzett,$targy,$szoveg,$uid) function pdf_megrend($uid) { global $my,$filedir; $q="select nev,domain,megrendelo_neve,szla_irsz,szla_telepules,szla_utca,adoszam"; $q.=",posta_irsz,posta_telepules,posta_utca"; $q.=",k_nev,k_telefon,email from user where uid='$uid'"; $res=$my->query("$q"); $r=$res[0]; $fnev=$r[nev]; $domain=$r[domain]; $nev=$r[megrendelo_neve]; if ( !$r[posta_irsz] ) { $megrcim=$r[szla_irsz] . " " . $r[szla_telepules] . ", " . $r[szla_utca]; } else { $megrcim=$r[posta_irsz] . " " . $r[posta_telepules] . ", " . $r[posta_utca]; } $adoszam=$r[adoszam]; $szemig=""; $knev=$r[k_nev]; $ktel=$r[k_telefon]; $kfax=""; $kemail=$r[email]; $datum=localtime(time(),true); $ev=date('Y'); define('FPDF_FONTPATH','font/'); require('fpdi/fpdi.php'); $pdf= new fpdi(); $pagecount = $pdf->setSourceFile("hu_reg-ok.pdf"); $tplidx = $pdf->ImportPage(1); $pdf->addPage(); $pdf->useTemplate($tplidx,0,0); $pdf->SetFont('helvetica','B',10); //domain nev $pdf->Text(80,43,"$domain"); //megr neve $pdf->SetFont('helvetica','',10); $pdf->Text(80,50,"$nev"); //megr cime $pdf->Text(80,58,"$megrcim"); //megr adoszama $pdf->Text(80,65,"$adoszam"); //szem ig. sz $pdf->Text(80,73,"$szemig"); //kepviselo neve $pdf->Text(80,80,"$knev"); //kepviselo telefon $pdf->Text(80,87,"$ktel"); //kepviselo fax $pdf->Text(143,87,"$kfax"); //kepviselo email $pdf->Text(80,95,"$kemail"); //datum-ev $pdf->Text(27,241,'2009'); //masodik lap $tplidx = $pdf->ImportPage(2); $pdf->addPage(); $pdf->useTemplate($tplidx,0,0); //megrendelo neve $pdf->SetFont('helvetica','B',12); //domain nev $pdf->Text(35,73,"$knev"); //szem. ig. sz. $pdf->Text(115,84,"$szemig"); //datum-ev $pdf->Text(95,120,'2009'); $voltfile=file_exists("$filedir/$fnev-megrend.pdf"); $pdf->Output("$filedir/$fnev-megrend.pdf","F"); $pdf->closeParsers(); if (!$voltfile) { $q="insert into files (uid,nev) values "; $q.="('$uid', '$fnev-megrend.pdf')"; $my->query("$q"); } } //function pdf_megrend function mail_attachment ($from , $to, $subject, $message, $attachment){ $fileatt = $attachment; // Path to the file $fileatt_type = "application/octet-stream"; // File Type $start= strrpos($attachment, '/') == -1 ? strrpos($attachment, '//') : strrpos($attachment, '/')+1; $fileatt_name = substr($attachment, $start, strlen($attachment)); // Filename that will be used for the file as the attachment $email_from = $from; // Who the email is from $email_subject = $subject; // The Subject of the email $email_txt = $message; // Message that the email has in it $email_to = $to; // Who the email is to $headers = "From: ".$email_from; $file = fopen($fileatt,'rb'); $data = fread($file,filesize($fileatt)); fclose($file); $semi_rand = md5(time()); $mime_boundary = "==Multipart_Boundary_x{$semi_rand}x"; $headers .= "\nMIME-Version: 1.0\n" . "Content-Type: multipart/mixed;\n" . " boundary=\"{$mime_boundary}\""; // "Content-Type:text/html; charset=\"iso-8859-1\"\n" . $email_message .= "This is a multi-part message in MIME format.\n\n" . "--{$mime_boundary}\n" . "Content-Type:text/plain; charset=iso-8859-2\n" . "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n\n" . $email_txt . "\n\n"; $data = chunk_split(base64_encode($data)); $email_message .= "--{$mime_boundary}\n" . "Content-Type: {$fileatt_type};\n" . " name=\"{$fileatt_name}\"\n" . //"Content-Disposition: attachment;\n" . //" filename=\"{$fileatt_name}\"\n" . "Content-Transfer-Encoding: base64\n\n" . $data . "\n\n" . "--{$mime_boundary}--\n"; $ok = @mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers); if($ok) { } else { die("Sorry but the email could not be sent. Please go back and try again!"); } } ?>